pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Audyt energetyczny jest to opracowanie, w którym dokonuje się oceny techniczno-ekonomicznej budynku z punktu widzenia zużycia energii. Określa on, jakie zmiany i ulepszenia należy wykonać, aby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty eksploatacyjne. Jest on podstawowym dokumentem termomodernizacji budynku.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

 • właścicielowi budynku – daje informacje niezbędne do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji,
 • instytucji finansowej (np. bank kredytujący) – dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie i nie budzi obaw co do spłaty kredytu.

Zawartość audytu energetycznego:

 • analiza aktualnego stanu budynku,
 • przegląd możliwych usprawnień termomodernizacyjnych wraz z oszacowaniem ich kosztu,
 • obliczenie oszczędności zakupu energii,
 • analiza ekonomiczna,
 • określenie optymalnego zakresu termomodernizacji,
 • wskazanie możliwych źródeł finansowania.

Warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej
według Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów:

 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego określonego w ustawie,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o wielkość określoną w ustawie,
 • wysokość kredytu termomodernizacyjnego: do 100% kosztów zadania,
 • brak ograniczenia w okresie spłaty kredytu termomodernizacyjnego,
 • wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kwoty kredytu, lecz nie więcej niż 16% kosztów zadania oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Warunki uzyskania premii remontowej
według Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów:

 • budynki wielorodzinne oddane do użytku przed 14.08.1961 r.,
 • realizacja przedsięwzięcia remontowego określonego w ustawie,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o wielkość określoną w ustawie,
 • wskaźnik kosztu zadania wynosi od 0,05 do 0,70,
 • wysokość kredytu remontowego: do 100% kosztów zadania,
 • brak ograniczenia w okresie spłaty kredytu,
 • wysokość premii remontowej stanowi 20% kwoty kredytu, lecz nie więcej niż 15% kosztów zadania.

Kolejność postępowania celem uzyskania kredytu
oraz premii termomodernizacyjnej lub remontowej:

 • wykonanie audytu energetycznego lub remontowego,
 • podpisanie umowy z bankiem kredytującym,
 • złożenie do BGK, za pośrednictwem banku kredytującego, wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej,
 • uzyskanie z BGK decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej lub remontowej po pozytywnej weryfikacji audytu,
 • realizacja inwestycji zgodnie z zakresem podanym w audycie energetycznym lub remontowym (opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót, wykonanie robót budowlanych, odbiór robót),
 • przekazanie przez BGK premii termomodernizacyjnej lub remontowej po zrealizowaniu zadania.