pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Opis zdalnych systemów odczytu danych

Zdalny system odczytu danych oznacza ochronę prywatności. Użytkownicy lokali nie muszą zapewniać dostępu do odczytywanych urządzeń i mogą swobodnie dysponować swoim czasem. Pozwala on również na odczyt wskazań wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku. Współpracuje on z oferowanymi przez naszą firmę podzielnikami, ciepłomierzami i wodomierzami w wersji radiowej. Odczyt wskazań urządzeń dokonywany jest w jednym czasie, co ma zasadnicze znaczenie przy bilansowaniu zużycia mediów w budynku.

Zastosowanie zdalnego odczytu danych sprawia, że w stosunku do tradycyjnych metod odczytu nieporównywalnie skraca się czas potrzebny do odczytania wszystkich urządzeń zainstalowanych w budynku. System ten gwarantuje również niemal nieosiągalną dla tradycyjnych odczytów procentową skuteczność w ilości odczytanych urządzeń.

Niskie moce sygnałów i minimalny czas transmisji radiowej

System działa w zakresie częstotliwości 868 MHz, która zarezerwowana jest wyłącznie dla takich lub podobnych zastosowań. Moc zainstalowanych w urządzeniach nadajników jest nieporównywalnie niższa niż w telefonach komórkowych, a jednocześnie została tak określona, by umożliwić bezproblemową transmisję danych. Niskie moce sygnałów i minimalny czas transmisji radiowej urządzeń powodują, że nieuzasadnione są obawy dotyczące ewentualnej szkodliwości promieniowania elektromagnetycznego emitowanego przez nadajniki radiowe.

Zabezpieczenia urządzeń i transmisji radiowej

Każde urządzenie wchodzące w skład systemu radiowego zabezpieczone jest przed nieuprawnionym dostępem za pomocą specjalnej elektronicznej plomby, której stan jest każdorazowo przesyłany drogą radiową. Transmisja radiowa jest szyfrowana.

Tanio, szybko i skutecznie

Tani, szybki i skuteczny odczyt urządzeń w wersji radiowej umożliwia dokonywanie rozliczeń mediów w cyklu miesięcznym. Rozliczenia dokonywane w krótkim cyklu czasowym pozwalają na zminimalizowanie problemów związanych z dużymi dopłatami, różnicą w bilansie itp. Umożliwiają również dokonywanie rozliczeń bez stosowania przedpłat lokatorskich. Dzięki temu zarządca budynku oszczędza czas i pieniądze potrzebne na wyliczanie, aktualizowanie i przekazywanie przedpłat firmie rozliczeniowej.

System radiowego odczytu danych w wersji inkasenckiej

Standardowo system radiowego odczytu danych oferowany jest w wersji inkasenckiej z możliwością jego rozbudowy do wersji stacjonarnej.

Wdrożenie systemu radiowego w wersji inkasenckiej jest niezwykle proste i łatwe. Sprowadza się ono jedynie do zainstalowania wcześniej zaprogramowanych podzielników, ciepłomierzy bądź wodomierzy radiowych w danym lokalu przy jednokrotnym wejściu do lokalu. System nie wymaga instalacji w budynku centralek zbiorczych ani żadnych innych urządzeń, okablowania itp. Inkasent naszej firmy dokonuje odczytu urządzeń przy pomocy mobilnej jednostki odczytującej. Odczyty dokonywane są niezauważalnie dla użytkowników lokali przy pełnym zachowaniu ich prywatności.

System radiowego odczytu danych w wersji stacjonarnej

Rozbudowa systemu radiowego do wersji stacjonarnej polega na zainstalowaniu w budynku odpowiednio rozmieszczonych retransmiterów oraz koncentratora wyposażonego w modemy komunikacyjne umożliwiające stałe przesyłanie danych. Rozbudowa systemu radiowego w wersji inkasenckiej do wersji stacjonarnej nie wymaga rekonfiguracji poprzednio zainstalowanych urządzeń i ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.