pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Informacje dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dodatkowymi:

Dlaczego warto montować podzielniki?

Jest wiele powodów, dla których warto instalować podzielniki kosztów ciepła. Oto najważniejsze z nich:

 • System rozliczania za pomocą podzielników kosztów ogrzewania jest bardziej sprawiedliwy od podziału kosztów ciepła proporcjonalnie do powierzchni mieszkania. Każdy ma możliwość ograniczyć własne wydatki na ten cel ograniczając pobierane przez jego mieszkanie ciepło lub uzyskać większą temperaturę w mieszkaniu, ale na własny koszt, a nie kosztem sąsiadów.
 • Obecność podzielników motywuje do energooszczędnych zachowań. W przypadku braku indywidualnego opomiarowania lokali trudno jest mówić o racjonalizacji zużycia ciepła, gdyż energooszczędne zachowanie użytkownika nie przekłada się na zmniejszenie rachunków za centralne ogrzewanie. Racjonalizacja zużycia ciepła polega przede wszystkim na ograniczeniu marnotrawstwa energii i nie musi wiązać się z utratą komfortu cieplnego w mieszkaniu. Najczęściej występującą przyczyną nieracjonalnego zachowania się użytkowników lokali jest nieumiejętne wietrzenie pomieszczeń lub wręcz otwieranie okien w celu zmniejszenia temperatury w pomieszczeniu.
 • Zachowania energooszczędne w sposób wymierny przekładają się na znaczne oszczędności zużycia ciepła np. szacuje się, że obniżenie temperatury w pomieszczeniu o 1 st. C powoduje zmniejszenie zużycia energii o około 6%, co daje znaczne oszczędności w ciągu roku. Koszty centralnego ogrzewania stanowią jeden z najistotniejszych składników opłat związanych z utrzymaniem mieszkania. Ich zmniejszenie w odczuwalny sposób obniża koszty codziennego życia.
 • Korzystając z naszych wieloletnich doświadczeń możemy potwierdzić, że wdrożenie indywidualnego systemu rozliczeń daje przeciętnie ograniczenie zużycia ciepła w granicach 25-40%. Efekt mniejszego zużycia ciepła zaobserwować można również na budynkach nieocieplonych, o słabej izolacji termicznej.
 • Inwestycja w podzielniki jest jednym z najtańszych i najbardziej efektywnych sposobów na zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania. Okres zwrotu poniesionych kosztów związanych z wdrożeniem indywidualnego systemu rozliczeń jest znacznie krótszy od innych inwestycji ograniczających zużycie ciepła, takich jak termomodernizacja budynku, wymiana okien, modernizacja instalacji CO itp.
 • Z naszych doświadczeń wynika, że wdrożenie indywidualnego systemu rozliczeń ma duże walory edukacyjne. Większa świadomość mieszkańców dotycząca rozpływu ciepła w budynku i zasad naliczania kosztów z tego tytułu wyzwala dalsze działania pozwalające ograniczyć koszty ogrzewania budynku, takie jak docieplenie budynku, redukcję mocy zamówionej u dostawcy ciepła, demontaż nadmiarowej mocy grzewczej w pomieszczeniach ogólnego użytku itp. Powoduje również większą dbałość mieszkańców o stan budynku.

Podstawy prawne rozliczeń kosztów CO

Obowiązek instalowania urządzeń umożliwiających dokonywanie rozliczeń za ciepło z użytkownikami poszczególnych mieszkań w budynku wynika z aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego i wydanych na jego podstawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – Dz. U. Nr 75, poz. 690 i późn. zm.).

W paragrafie 134 i 135 rozporządzenie określa, że:

 1. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła.
 2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużycia ciepła:
  1. ciepłomierz ( układ pomiarowo-rozliczeniowy ) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku,
  2. urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych i budynku.

Podstawowym dokumentem regulującym obrót energią cieplną i problematykę rozliczeń kosztów ciepła jest ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i późn. zm.).

Artykuł 45a ustawy:

 1. Nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale.
 2. Zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do wyposażenia lokali w budynku w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania.
 3. Zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do stosowania metody rozliczeń kosztów ogrzewania na poszczególne lokale uwzględniającej wskazania ciepłomierzy bądź podzielników kosztów ogrzewania.