pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Wodomierz z modułem radiowym JS Smart

Wodomierz JS 1.6-02 Smart+

Jednostrumieniowy suchobieżny wodomierz do montażu poziomego i pionowego. Charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru oraz niskim progiem rozruchu. Wodomierz wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na działanie zewnętrznego pola magnetycznego. Wynika ona z zastosowania specjalnego ekranu magnetycznego i dwóch czteropolowych magnesów sprzęgła magnetycznego. Odporność na działanie zewnętrznego pola magnetycznego kilkakrotnie przewyższa wymagania określone w normie PN-EN 14154. Wodomierz posiada również zabezpieczenie przed zewnętrzną ingerencją mechaniczną w mechanizm zliczający uzyskane poprzez zastosowanie plomby na opasce zaciskowej oraz specjalnej wzmocnionej konstrukcji osłony licznika. Zabezpieczony jest on przed wielokrotnym obrotem licznika.

Nakładka radiowa AT-WMBUS-16-02

Nakładka współpracuje z wodomierzami Smart i umożliwia wieloletnią, bezprzewodową transmisję danych bez konieczności udostępniania lokalu do odczytu.

Zliczanie zużycia wody przez nakładkę radiową odbywa się w cyklu ciągłym i w każdym momencie w pamięci przechowywane jest aktualne zużycie wody. Ponadto moduł radiowy dokonuje automatycznego odczytu wskazania wodomierza na koniec każdego miesiąca.

Nasadka radiowa przewidziana jest na dwa cykle legalizacyjne wodomierza. Oznacza to iż po upływie 5-letniego okresu pracy jest ona przekładana na nowy wodomierz bez konieczności jej wymiany.

Nakładka Smart posiada bardzo rozbudowane funkcje pozwalające na kontrolę i analizę pracy wodomierza. Umożliwia między innymi sygnalizację następujących alarmów:

  • alarm zdjęcia nakładki- sygnalizuje rozłączenie nakładki i wodomierza- rejestrowane w pamięci są data i godzina zdjęcia nakładki oraz sumaryczny czas rozłączenia,
  • alarm przepływu wstecznego- rejestrowana jest sumaryczna objętość przepływu wstecznego oraz data i godzina pierwszego wystąpienia alarmu,
  • alarm przyłożenia magnesu- rejestrowana jest data i godzina pierwszego wystąpienia alarmu oraz sumaryczny czas oddziaływania magnesem,
  • sygnalizacja wycieku- wykrycie wycieku w zdefiniowanym przez użytkownika czasie- rejestrowana jest data i godzina pierwszego wystąpienia wycieku.

Pobierz:

Karta katalogowa wodomierza JS SMART+

Karta katalogowa nakładki radiowej AT-WMBUS-16-2