pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Regulamin rozliczeń

Opracowanie regulaminu rozliczeń kosztów ogrzewania i wprowadzenie go w życie jest kolejnym etapem wdrażania systemu.

Regulacje dotyczące zasad dokonywania rozliczeń kosztów centralnego ogrzewania zawarte są w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 z późniejszymi zmianami. Art. 45a ustawy określa, że właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego:

  • dokonuje wyboru metody rozliczenia całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale.
  • wprowadza wybraną metodę w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń ciepła przeznaczonego na ogrzewanie tego budynku.

Dokument ten powinien regulować wszystkie istotne elementy systemu rozliczania kosztów ciepła, w tym określać terminy rozliczeń, zasady podziału całkowitych kosztów ogrzewania, sposobu rozliczenia mieszkań bez opomiarowania, postępowania w przypadku ingerencji itp. Powinien on również uwzględniać specyfikę zainstalowanych w budynku urządzeń.

W ramach usługi rozliczeniowej pomagamy naszym klientom w opracowaniu przedmiotowych dokumentów. Opiniujemy istniejące regulaminy pod kątem zgodności z wdrażanym systemem rozliczeniowym i służymy pomocą w adaptowaniu istniejących regulacji pod konkretne rozwiązania.