pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Podstawy prawne prowadzenia indywidualnych rozliczeń kosztów CO

Obowiązek instalowania urządzeń umożliwiających dokonywanie rozliczeń za ciepło z użytkownikami poszczególnych mieszkań w budynku wynika z aktualnie obowiązującego Prawa Budowlanego i wydanych na jego podstawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. – Dz. U. Nr 75, poz. 690 i późn. zm.). 

W paragrafie 134 i 135 rozporządzenie określa, że:

  1. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła.
  2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużycia ciepła:
    1. ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku,
    2. urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych i budynku.

Podstawowym dokumentem regulującym obrót energią cieplną i problematykę rozliczeń kosztów ciepła jest ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i późn. zm.).

Artykuł 45a ustawy:

  1. Nakłada na właściciela lub zarządcę budynku obowiązek rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale.
  2. Zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do wyposażenia lokali w budynku w ciepłomierze lub w podzielniki kosztów ogrzewania.
  3. Zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do stosowania metody rozliczeń kosztów ogrzewania na poszczególne lokale uwzględniającej wskazania ciepłomierzy bądź podzielników kosztów ogrzewania.