pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Rachunek indywidualny za wodę

Blok „Dane nieruchomości”

Nieruchomość określa grupę mieszkań (np. budynek) wyposażoną we wspólne urządzenie pomiarowe (wodomierz główny) pozwalające określić całkowite koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla wszystkich mieszkańców.

W bloku tym podany jest całkowity koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków w nieruchomości w zadanym okresie rozliczeniowym. Przedstawione są również obowiązujące u dostawcy jednostkowe koszty wody. W przypadku zmian jednostkowych cen w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, możliwy jest podział całego okresu na podokresy i osobne rozliczenie kosztów wody.

Blok „Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków”

Blok ten zawiera informacje dotyczące rozliczenia danego lokalu, którego adres znajduje się w lewej górnej części bloku.

Przykładowy rachunek:

Wyjaśnienie pojęć

„Różnica wskazań w budynku”

W przypadku, gdy suma wskazań wodomierzy indywidualnych dla danego okresu lub podokresu jest różna od wskazania wodomierza głównego istnieje konieczność rozdzielenia wynikłej różnicy na poszczególne lokale. Zazwyczaj, zgodnie z obowiązującym regulaminem rozliczeń, różnica naliczana jest proporcjonalnie do zużycia wodomierzy mieszkaniowych i wykazywana na osobnej pozycji.