pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Rachunek indywidualny za ogrzewanie

Blok „Dane nieruchomości”

Nieruchomość określa grupę mieszkań (np. budynek) wyposażoną we wspólne urządzenie pomiarowe (licznik ciepła) zamontowane w węźle cieplnym pozwalające określić całkowite koszty ciepła zużytego przez wszystkich mieszkańców w zadanym okresie rozliczeniowym.

W bloku tym podany jest całkowity koszt ciepła dostarczonego do nieruchomości na cele CO w zadanym okresie rozliczeniowym ( Koszt CO ogółem ). 

Na całkowite koszty ogrzewania budynku (koszty CO ogółem) składa się:

1. Koszt stały dostawcy ciepła – obejmuje opłaty stałe dostawcy ciepła ( według faktur ) ponoszone w okresie rozliczeniowym

2. Koszt części nieopomiaorwanej –  obejmuje koszty ciepła związane z ciepłem emitowanym przez grzejniki zainstalowane w pomieszczeniach ogólnego użytku (klatki schodowe, pralnie, suszarnie itp.), stanowiące duży udział koszty wynikające ze strat ciepła instalacji rozprowadzającej ciepło (piony grzewcze ogrzewające każde mieszkanie) oraz pozostałą nieopomiarowaną mocą grzewczą w budynku.

3. Koszt zmienny wg mierników  –  koszty ciepła rejestrowane przez podzielniki kosztów ogrzewania zabudowane na grzejnikach w mieszkaniach. 

Blok „Rozliczenie kosztów ogrzewania lokalu”

Blok ten zawiera informacje dotyczące rozliczenia danego lokalu. Obejmuje zestawienie naliczonych kosztów, wniesionej przez użytkownika zaliczki na poczet CO oraz wynikowe saldo rozliczenia. 

Blok „Wykaz odczytów CO”

Blok ten zawiera szczegółowe informacje obejmujące wskazania podzielników, stosowane w lokalu współczynniki korekcyjne oraz naliczone na podstawie wskazań podzielników zużycie wyrażone w  jednostkach rozliczeniowych. 

Przykładowy rachunek:

Wyjaśnienie pojęć

Współczynnik grzejnikowy

Podzielniki kosztów ogrzewania montowane są na grzejnikach o różnych wielkościach i typach. Ponieważ wskazania podzielników nie zależą od wielkości grzejnika, w systemie rozliczeniowym stosowane są współczynniki korekcyjne grzejnikowe uwzględniające typ i wydajności cieplne poszczególnych grzejników. Współczynniki grzejnikowe ustalane są dla rzeczywiście istniejących w mieszkaniach grzejników (na podstawie inwentaryzacji), a nie dla wielkości projektowanych.

Współczynnik lokalowy

Zadaniem współczynników lokalowych jest zmniejszenie ilości jednostek rozliczeniowych w mieszkaniach niekorzystnie usytuowanych w bryle budynku. Wyliczane są one na podstawie obliczenia strat ciepła dla poszczególnych lokali i uwzględniają między innymi wpływ zwiększonych strat ciepła przez ściany szczytowe, stropodachy, dylatacje, prześwity itp.

Jednostki rozliczeniowe (j. r.)

Tzw. jednostki rozliczeniowe powstają w wyniku pomnożenia każdego odczytu podzielnika przez odpowiadający mu współczynnik korekcyjny grzejnikowy i ustalony dla lokalu współczynnik mieszkaniowy. Wyliczenie to zamieszczone jest w dolnej części rachunku. Ilość jednostek rozliczeniowych może być mniejsza lub większa od sumy jednostek odczytanych w danym mieszkaniu.