pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Podzielnik elektroniczny E-ITN 20 

Opis Produktu

Jest to wysokiej klasy podzielnik elektroniczny przeznaczony do rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Wyposażony jest on w dwa czujniki dokonujące pomiaru temperatury grzejnika i otoczenia. Zasada działania opiera się na cyklicznym pomiarze wartości temperatur wskazywanych przez czujniki, a szybkość naliczania zależy od różnicy pomiędzy temperaturą grzejnika i pomieszczenia. Jest to obecnie najbardziej precyzyjna metoda pomiaru uwzględniająca różnice w oddawaniu ciepła przez grzejnik przy różnych temperaturach występujących w pomieszczeniu. Zliczanie ciepła odbywa się, gdy różnica pomiędzy temperaturą grzejnika i pomieszczenia wynosi co najmniej 4°C, co gwarantuje, że podzielnik ten nie nalicza zużycia w okresie letnim. Nie nalicza on zużycia również w przypadku, gdy źródłem ciepła jest obce źródło typu piec gazowy, grzejnik elektryczny itp. Podzielnik wyposażony jest w baterię litową zapewniającą ciągłą 10-letnią pracę.

Realizowane funkcje:

 • rejestracja zużycia ciepła w bieżącym i poprzednim okresie rozliczeniowym,
 • przechowywanie miesięcznych stanów zużycia z ostatnich 11 miesięcy,
 • rejestracja minimalnych, średnich i maksymalnych temperatur grzejnika dla każdego miesiąca okresu rozliczeniowego,
 • zabezpieczenie przed “korkiem cieplnym”,
 • sygnalizacja ostatniego roku żywotności baterii,
 • autotest podzielnika i rozbudowane funkcje serwisowe.

Zalety:

 • prosty i szybki montaż,
 • urządzenie zaplombowane przez producenta,
 • bardzo łatwy odczyt z wyświetlacza, dzięki jego odchyleniu w górę,
 • odczyt danych z wyświetlacza za pośrednictwem przycisku,
 • dodatkowa pamięć przechowująca wskazania podzielnika nawet po zaniku zasilania,
 • zwiększona ochrona dzięki dodatkowej elektronicznej plombie,
 • możliwość odczytu danych za pośrednictwem portu podczerwieni.

DANE SZCZEGÓŁOWE

( wszystkie grafiki podpięte pod tekst tak samo jak w oryginale )

Wybrane funkcje podzielnika

Miesięczne zużycia pośrednie

E-ITN20 (E-ITN30 BR) rejestruje zużycie z bieżącego okresu oraz przechowuje w pamięci roczne zużycie z ubiegłego okresu rozliczeniowego. Dodatkowo zapisywane są w pamięci pośrednie wskazania podzielnika obejmujące ostatnie 11 miesięcy, które rejestrowane są na koniec każdego miesiąca. Dane te odczytywane są standardowo w trakcie przeprowadzania okresowych odczytów wskazań podzielników i wykorzystane mogą być w przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Wówczas rozliczenie użytkowników lokalu wykonywane jest w oparciu o rzeczywiste zużycie i nie wymaga udostępnienia lokalu w celu dokonania odczytów podzielników na dzień zmiany.

Analiza pracy grzejnika

Jedną z funkcji realizowanych przez podzielnik jest rejestracja minimalnej, maksymalnej i średniej temperatury grzejnika dla każdego miesiąca w okresie grzewczym. Dane te standardowo odczytywane są za pomocą elektronicznego czytnika w trakcie przeprowadzania corocznych odczytów podzielników. Pozwalają one na szczegółową analizę pracy każdego opomiarowanego podzielnika i grzejnika w budynku. Poniżej przedstawiono przykładową 12-miesięczną charakterystykę pracy grzejnika sporządzoną na podstawie przechowywanych w urządzeniu danych.

Analiza rozkładu temperatur pozwala wskazać użytkownikowi lokalu ewentualne błędy, jakie popełnia w sposobie użytkowania centralnego ogrzewania i podpowiedzieć mu bardziej energooszczędne i równie skuteczne metody ogrzewania oraz wietrzenia pomieszczeń. Analiza pozwala również na wykrycie ewentualnych anomalii, które wynikać mogą z nieprawidłowości funkcjonującej instalacji centralnego ogrzewania. Ponadto możliwe jest wykrycie możliwych ingerencji mających na celu obniżenie opłat z tytułu centralnego ogrzewania. Program rozliczeniowy wyposażony jest w mechanizmy pozwalające na wyłowienie takich nieprawidłowości z pośród tysięcy danych.

Porównanie średnich i granicznych temperatur grzejnika w połączeniu z rejestrowanym przez podzielnik zużyciem ciepła i liczbą dni pracy dla każdego miesiąca pozwala również na ocenę prawidłowości pracy urządzenia.

Zabezpieczenie przed korkiem cieplnym

Podzielnik zabezpieczony jest przed manipulacjami użytkownika lokalu polegającymi na próbie zawyżenia rejestrowanej w pomieszczeniu temperatury. W momencie wykrycia przez urządzenie nierealnie wysokiej temperatury pomieszczenia podzielnik automatycznie przechodzi w jednoczujnikowy tryb pracy, w którym temperatura w pomieszczeniu przyjmowana jest na poziomie 20°C. W trybie tym podzielnik pozostaje aż do momentu przywrócenia prawidłowych warunków pracy.

Wybrane cechy podzielnika

Odczyt danych za pomocą złącza podczerwieni

E-ITN 20 wyposażony jest w złącze podczerwieni umożliwiające odczyt zestawu danych za pomocą przenośnego urządzenia IRU i elektroniczne przeniesienie ich do systemu rozliczeniowego. Unika się w ten sposób ewentualnych błędów ludzkich związanych z optycznym odczytem przeprowadzanym przez inkasenta i wprowadzaniem danych do systemu. Urządzenie IRU standardowo wykorzystywane jest w trakcie przeprowadzania odczytu podzielników. W celu wymiany danych urządzenie IRU 10 przykładane jest do złącza, który usytuowany jest na frontowej ściance podzielnika. Sama wymiana danych trwa ułamek sekundy. Zbiór przesyłanych danych stanowi ok. 70 pozycji umożliwiających zdiagnozowanie urządzenia oraz dokładną miesięczną analizę pracy podzielnika i grzejnika w całym roku.

Archiwizacja danych

Podzielnik wyposażony jest w dodatkową pamięć, której zawartość nie ulega usunięciu po zaniku zasilania. Każdego dnia urządzenie wykonuje automatyczną archiwizację danych polegającą na przeniesieniu najważniejszych danych do pamięci nieulotnej. Dzięki temu istnieje możliwość odtworzenia danych odczytowych rejestrowanych przez podzielnik pomimo poważnego uszkodzenia podzielnika.

Zabezpieczenie przed ingerencją

E-ITN 20 wyposażony jest w szereg zabezpieczeń uniemożliwiających zdjęcie bądź otwarcie podzielnika bez widocznych uszkodzeń bądź naruszenia plomb.

 1. Zabezpieczenia mocowania podzielnika
  W przypadku grzejników żeberkowych podzielnik zamocowany jest do grzejnika za pomocą specjalnych śrub i nakrętek motylkowych różnego rodzaju. Nakrętki wyposażone są dodatkowo w specjalną tulejkę uniemożliwiającą dostęp do śruby z zewnątrz. Wewnątrz podzielnika, w miejscu niedostępnym dla użytkownika lokalu, na główkę śruby nakładana jest dodatkowa plomba, która ulega uszkodzeniu w przypadku próby zbicia podzielnika w dół grzejnika.
  W przypadku grzejników panelowych montaż realizowany jest poprzez zgrzewanie lub klejenie. Miejsce styku podzielnika z grzejnikiem zabezpieczone jest odpowiednią plombą, której struktura w momencie zerwania lub odklejenia ulega nieodwracalnym zmianom.
 2. Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy
  Podzielnik wyposażony jest w plombę mechaniczną oraz dodatkowo w plombę elektroniczną, które umożliwiają wykrycie faktu otwarcia podzielnika. Jeżeli dojdzie do nieupoważnionego otwarcia podzielnika, urządzenie zapisze datę naruszenia plomby elektronicznej do pamięci, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat “OPEN”.

Wyświetlacz

Podzielnik wyposażony jest w wyświetlacz umożliwiający śledzenie naliczanego zużycia ciepła. Ergonomiczne odchylenie w górę wyświetlacza sprawia, że odczyt wskazań podzielnika jest bardzo łatwy i wygodny.

W normalnym trybie pracy wyświetlacz jest nieaktywny, co wpływa na oszczędność energii. Aby go aktywować należy użyć przycisku umieszczonego na przedniej ściance obudowy. Szczegółowe informacje dotyczące wskazań wyświetlacza zawarte są w tutaj.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne

Typ urządzenia:E-ITN 20 ( E-ITN 30 BR )
System pomiarowy:2-czujnikowy
Tryb pracy:1 lub 2-czujnikowy
Skala podzielnika:jednolita
Rozmiary:100 x 37 x 33 mm
Materiał:część wierzchnia: ABS+PC, część dolna: Al.-F22
Wyświetlacz:siedmiosegmentowy, 5 miejsc + 2 znaki specjalne
Ochrona przed manipulacją:system codziennego zapisywania danych pomiarowych
Początek rejestracji:temperatura grzejnika ths ≥ 23°C oraz temperatura grzejnika większa od temperatury pomieszczenia o 4°C
Zakres pomiaru czujników temperatury:0 – 100°C
Czułość czujników temperatury:większa niż 0,1K
Zakres temperatur czynnika grzejnego:tmax ≤ 90°C
tmin ≥ 35°C
Dane podzielnika:wartość numeryczna bez wymiaru
Funkcje kalendarza:zapisywanie stanu zużycia z bieżącego i minionego okresu oraz stanów pośrednich zużycia do 11 miesięcy wstecz
Zasilanie:0,3 V, litowa bateria z żywotnością 10 lat + rok rezerwy + rok przechowywania
Obudowa:IP42
Odczyt:z wyświetlacza lub przez port podczerwieni z wykorzystaniem jednostki odczytowej
Technologia:jednoczipowy mikroprocesor
Kontrola funkcjonowania:automatyczna
Miejsce montażu:na 75% wysokości zgodnie z instrukcją montażową
Standard europejski:EN 834

DANE WYŚWIETLANE

Wyświetlane dane

Objaśnienia wskazań wyświetlacza

Wyświetlacz aktywowany jest po naciśnięciu przycisku. Przejście do kolejnego pola informacyjnego następuje po każdorazowym użyciu przycisku. Na wyświetlaczu podzielnika można odczytać następujące informacje:

specyfikacja: