System Apator Powogaz

Przegląd elementów składowych

Wodomierz JSNakładka SmartSmart terminal z modułem komunikacyjnym

  • Wodomierz – produkcji Apator Powogaz, w tym wodomierz JS-02, zabezpieczony przed oddziaływaniem silnego, zewnętrznego pola magnetycznego,

  • Nakładka Smart Plus – do bezprzewodowej transmisji danych na odległość do 300 m w terenie otwartym, praca w paśmie radiowym 868 MHz, z możliwością dwukierunkowej transmisji danych. Zainstalowana w module bateria pozwala na nieprzerwaną pracę modułu do 12 lat. Urządzenie posiada układ sensorów optycznych umożliwiający rozpoznanie kierunku przepływu wody co czyni odczyt danych pomiarowych z wodomierza całkowicie odpornym na wszelkie zakłócenia powodowane działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Moduł umożliwia sygnalizację alarmu zdjęcia nakładki, przepływu wstecznego i przyłożenia magnesu,

  • Smart Terminal PDA – komputer kieszonkowy wyposażony w baterie wielokrotnego ładowania oraz interfejs Bluetooth. Dzięki współpracy z modułem komunikacyjnym bluetooth/WMBAS Smart Terminal umożliwia zdalną konfigurację nakładek radiowych oraz odczyt danych pomiarowych,

  • Moduł komunikacyjny Bluetooth/WMBUS – przenośne urządzenie pośredniczące między nakładką radiową a terminalem odczytowym PDA dla systemu MBUS. Urządzenie to nasłuchuje ramki radiowe, a następnie przesyła je poprzez interfejs Bluetooth do przenośnego terminala odczytowego PDA.