System Apator Powogaz

Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii Wireless M-Bus (WMBUS), radiowy system AMR zapewnia nową jakość w zakresie zdalnego odczytu wskazań wodomierzy produkcji Apator Powogaz. Umożliwia on integrację urządzeń różnych producentów w jedną, spójną sieć odczytową. System pozwala na odczyt wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu oraz gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, zapewniając jednocześnie poprawność odczytów i znaczną oszczędność czasu.

Zdalny odczyt wskazań wodomierza wyposażonego w standartowo skonfigurowaną nakładkę radiową, charakteryzuje się niskim poborem mocy. Gwarantuje to długoletnią i bezobsługową pracę nakładki oraz podnosi znacznie komfort mieszkańców, ponieważ ich obecność w trakcie przeprowadzania odczytów nie jest konieczna. Wdrożenie radiowego systemu AMR w trakcie eksploatacji wodomierzy, tak w opcji inkasenckiej, jak i stacjonarnej, nie powoduje naruszenia cech legalizacyjnych wodomierzy.

Energosystem Rybnik

Zalety systemu:

 • Otwarty – zastosowany protokół komunikacyjny działający w oparciu o normę PN-EN 13757-4 Wireless M-Bus (WMBUS) jest protokołem jawnym, dzięki czemu możliwa jest współpraca z urządzeniami innego producenta.
 • Modułowy – pozwalający na ławą rozbudowę sieci w trakcie eksploatacji wodomierzy wg potrzeb i możliwości administratora sieci tak zarówno w systemie obchodowym jak i stacjonarnym.
 • Dwukierunkowy – dający możliwość zarówno odbioru do celów konfiguracji modułu radiowego ( numer identyfikacyjny, stan początkowy objętości, stała impulsowania, częstość transmisji radiowych itp.) jak i transmisji danych bieżących i historycznych.
 • Wiarygodny – poprzez:
  • zastosowanie optycznego odczytu przepływu, całkowicie odpornego na zewnętrzne pole magnetyczne,
  • wskazania alarmów, dotyczących np. zdjęcia nakładki, przepływu wstecznego oraz przyłożenia magnesu,
  • eliminację możliwości wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim.
 • Ekonomiczny – odczyt stanów odbywa się bez konieczności wejścia do pomieszczeń mieszkalnych, w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a pozyskane dane mogą być wyeksportowane do formatu pliku csv, tym samym obniżone są koszty odczytów i tworzenia baz danych.
 • Bilansowy – odczyt stanu wszystkich wodomierzy w budynku na dany dzień ( w jednym czasie ), przyczynia się do zmniejszenia różnic pomiędzy sumą odczytów wodomierzy mieszkaniowych a odczytem wodomierza głównego.
 • Bezproblemowy – odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach trudno dostępnych.

Typy zbierania danych w systemie AMR:

 • Inkasencki – polega na tym, że inkasent wyposażony w przenośny komputer (PDA) z modemem radiowym, przemieszcza się od posesji do posesji ( od licznika do licznika ). Odczyt nie wymaga obecności właściciela domu czy mieszkania, gdyż prowadzony jest na zewnątrz pomieszczeń mieszkalnych. Trwa ułamki sekund i odbywa się bez bezpośredniego kontaktu urządzenia odczytującego z nakładką radiową wodomierza ( zamknięte mieszkanie nie jest problemem ).
 • Stacjonarny – polega na tym, że sygnały radiowe z nakładek wodomierzy przechwytywane są przez odpowiednio rozmieszczone retransmitery, skąd następnie przesyłane są do koncentratorów. Koncentratory wyposażone są w modemy komunikacyjne: GSM/GPRS, ethernet bądź radiowe, które bezpośrednio przekazują dane do serwera. Dodatkową zaletą zastosowania tego systemu jest możliwość stałej ( 24h ) rejestracji zużycia wody przez poszczególnych użytkowników, w siedzibie administratora sieci.