Rachunek indywidualny za wodę

Blok „Dane nieruchomości”

Rachunek za wodęNieruchomość określa grupę mieszkań (np. budynek) wyposażoną we wspólne urządzenie pomiarowe (wodomierz główny) pozwalające określić całkowite koszty dostawy wody i odprowadzenia ścieków dla wszystkich mieszkańców.

W bloku tym podany jest całkowity koszt dostawy wody i odprowadzenia ścieków w nieruchomości w zadanym okresie rozliczeniowym. Przedstawione są również obowiązujące u dostawcy jednostkowe koszty wody. W przypadku zmian jednostkowych cen w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, możliwy jest podział całego okresu na podokresy i osobne rozliczenie kosztów wody.

Blok „Rozliczenie kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków”

Blok ten zawiera informacje dotyczące rozliczenia danego lokalu, którego adres znajduje się w lewej górnej części bloku.

Przykładowy rachunek:

Skieruj kursor myszy na wybrany punkt, by zapoznać się z opisem znajdującej się przy nim pozycji (na granatowym tle) i poznać sposób jej wyliczania (na pomarańczowym tle).

Wyjaśnienie pojęć

„Różnica wskazań w budynku”

W przypadku, gdy suma wskazań wodomierzy indywidualnych dla danego okresu lub podokresu jest różna od wskazania wodomierza głównego istnieje konieczność rozdzielenia wynikłej różnicy na poszczególne lokale. Różnica naliczana jest proporcjonalnie do zużycia wodomierzy mieszkaniowych i wykazywana na osobnej pozycji.