Profil firmy

O firmie Energosystem RybnikFirma Energosystem Rybnik Sp. z o.o. działa na rynku od marca 1995 r. Naszą misją jest pomoc właścicielom budynków w obniżeniu kosztów ogrzewania i zużycia wody.

Jedną z naszych podstawowych działalności jest opomiarowanie instalacji c.o. oraz zimnej i ciepłej wody, a także prowadzenie usług polegających na rozliczaniu kosztów ogrzewania i zużycia wody w budynkach mieszkalnych.

Certyfikat transferu Know-HowW naszych szeregach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska różnych specjalności, która gwarantuje wysoki poziom świadczonych przez nas usług. Zatrudniamy osoby posiadające uprawnienia konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne, jak również odpowiednie kwalifikacje potrzebne do sporządzania audytów energetycznych i remontowych, świadectw charakterystyki energetycznej i innych opracowań związanych z termomodernizacją budynków.

Certyfikat Czysty BiznesWykonujemy także roboty budowlano-instalacyjne w zakresie c.o., wod-kan i gaz, prowadzimy obsługę serwisową kotłowni i węzłów cieplnych oraz świadczymy usługi polegające na docieplaniu stropodachów.

Sporządzamy analizy i ekspertyzy w zakresie racjonalnego użytkowania i rozliczania w/w mediów oraz weryfikacji kosztów ich zakupu. W ramach kompleksowej obsługi podmiotów oferujemy także pomoc w pozyskaniu środków finansowych dla zadań związanych z termomodernizacją budynków.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszej oferty.

Energosystem Rybnik