Kontakt

Energosystem Rybnik sp. z o.o.

ul. Jankowicka 23/25
44-200 Rybnik, woj. śląskie
Sąd Rejonowy Gliwice, X Wydz. Gosp.
KRS 0000168873, NIP 642-10-08-290
Kapitał Zakładowy - 91.800,00 zł

Telefony:

  • 32 755-94-72 - Sekretariat
  • 32 755-94-74 - Dział rozliczeń
  • 32 755-94-75 - Dział serwisu
  • 602-59-55-08 - Zgłoszenie awarii kotłowni i wymiennikowni

Fax: 32 423-86-60

E-mail: biuro@energosystemrybnik.pl

Jak do nas dojechać?