System WalkBy

Przegląd elementów składowych

System WalkbyW skład systemu wchodzą:

 • Podzielnik kosztów ogrzewania
  Korzyści bezprzewodowego odczytu są największe dla podzielników kosztów ogrzewania. Urządzenia kompaktowe oraz ze zdalnym czujnikiem, jedno- i dwuczujnikowe, jak również szeroki zasób wyposażenia montażowego ułatwiają zastosowanie w niemal wszystkich instalacjach grzewczych.
 • Adapter radiowy dla wodomierzy
  System zdalnego odczytu WalkBy posiada nasadki dla wodomierzy mechanicznych przystosowanych do zdalnego odczytu. Nasadki odczytują liczbę impulsów i określają w ten sposób stan licznika. Nasadki współpracują z wodomierzami różnych producentów.
 • Mobilny odbiornik danych
  Mobilny odbiornik danych jest podstawą mobilnego systemu zdalnych odczytów. Odbiera on zdalnie wszystkie dane przesyłane przez urządzenia pomiarowe i kieruje je dalej do PDA. Mobilny odbiornik danych zasilany jest bateryjnie i osłonięty za pomocą specjalnej obudowy. Chroni ona urządzenie przed wpływami atmosferycznymi i pozostawia inkasentowi "wolne ręce" dla obsługi PDA. Mobilny odbiornik danych komunikuje się przez zintegrowane złącze Bluetooth z właściwym dla zachowywania danych PDA.
 • Personal Digital Assistant (PDA) i program odczytowy
  PDA jest sercem mobilnego systemu odczytu danych. Tworzy on zintegrowane połączenie Bluetooth z mobilnym odbiornikiem danych. Steruje on wszystkimi złączami oraz nadzoruje proces zdalnego odczytu danych.