System WalkBy

System WalkbySystem WalkBy oferuje możliwość zdalnego prowadzenia odczytów urządzeń, bez konieczności udostępniania lokali do odczytu. Zintegrowany system radiowy jest modułowy i może obsługiwać urządzenia różnego typu. Zapewnia on 100% skuteczność odczytów wskazań przyrządów pomiarowych w budynku. Zdalny odczyt danych jest przy tym szybki i niezawodny. Umożliwia dokonywanie odczytów i rozliczeń mediów w cyklu miesięcznym.

Wdrożenie systemu

Instalacja elementów systemu następuje prosto, szybko przy jednokrotnym dostępie do lokalu. Możliwe jest wdrożenie systemu i jego eksploatacja na obiekcie dowolnej wielkości z dowolnym układem pomieszczeń, bez wcześniejszego projektowania. Instalacja przyrządów pomiarowych następuje bez dodatkowych komplikacji związanych z komunikacją radiową. Po instalacji urządzenia pomiarowe wysyłają przez resztę dnia, automatycznie, informacje z wykorzystaniem protokołów radiowych WalkBy. Umożliwiają one odczyt testowy przed opuszczeniem budynku i potwierdzają prawidłowy montaż i uruchomienie urządzeń.

Odczyt

Przyrządy pomiarowe, co określony interwał czasowy wysyłają dane pomiarowe. W terminie odczytu inkasent dokonuje odczytu poruszając się wyłącznie w ogólnodostępnych obszarach budynku. Przy małych obiektach możliwe jest nawet, odebranie kompletu danych z zewnątrz budynku. Zdalny odczyt danych wykonywany jest niezauważalnie dla użytkowników lokali. Obok standartowych informacji przenoszonych zdalnie, takich jak bieżąca wartość zużycia, wartości rocznego zużycia, stan plomb, system przenosi również miesięczne pośrednie wartości zużycia z ostatniego roku. Umożliwiają one analizę zużycia ciepła oraz pozwalają na ewentualne wykorzystanie tych danych w przypadku zmiany użytkownika lokalu.

Automatyczne cykle odczytowe mogą być programowane wg potrzeb – możliwe jest rozliczenie mediów w cyklu rocznym lub miesięcznym.

System radiowy eliminuje możliwość powstania błędów odczytów i błędów na etapie wprowadzania danych, ponieważ odczyt danych dokonywany jest elektronicznie. Pakiety danych odczytowych są wielokrotnie weryfikowane i przenoszone do programu rozliczeniowego w sposób zautomatyzowany. Ewentualne błędy urządzeń lub manipulacje są rejestrowane w trakcie odczytu i ewidencjonowane w bazie danych.

Mobilny system odczytowy składa się z mobilnego odbiornika danych i PDA (ręcznego terminala) z przynależnym oprogramowaniem. Odbiornik danych przyjmuje telegramy radiowe i przekazuje je dalej bezprzewodowo przez złącze Bluetooth do PDA. Program na PDA administruje danymi i wyświetla inkasentowi aktualny postęp zbierania danych. Po odczytaniu wszystkich danych są one eksportowane do programu rozliczeniowego.

Dzięki oszczędnemu gospodarowaniu energią zgromadzoną w bateriach przyrządów pomiarowych, zapewniony jest długi czas eksploatacji systemu WalkBy. Nasadki wodomierzowe przewidziane są na dwa okresy legalizacji. Dla podzielników żywotność baterii gwarantuje 10 lat eksploatacji.