Opis usługi rozliczeniowej

Usługa rozliczeniowaStosowany przez naszą firmę system rozliczeniowy obejmuje rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania oraz ciepłej i zimnej wody. Wieloletnia praktyka pozwoliła nam optymalnie dostosować nasz system rozliczeniowy do polskich realiów technicznych i ekonomicznych. Rozliczenia przeprowadzane są z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych regulujących problematykę rozliczenia kosztów ciepła i wody.

Spotykane na rynku rozwiązania, choć w teorii słuszne, w praktyce na skutek błędów na etapie wdrożenia i eksploatacji systemu rozliczeniowego generują nierzadko wyniki dalece odbiegające od rzeczywistego poboru ciepła w lokalach, podważając tym samym wiarygodność dokonywania indywidualnych rozliczeń w oparciu o wskazania podzielników kosztów ogrzewania.

Zdając sobie w pełni sprawę z potencjału możliwych do popełnienia błędów i ich ogromnego wpływu na dokładność i rzetelność rozliczeń, wprowadziliśmy na każdym etapie procesu rozliczania odpowiednie procedury, których celem jest wyeliminowanie błędów i zagwarantowanie zgodności naliczonych opłat z rzeczywistym poziomem zużycia ciepła i wody w poszczególnych lokalach.

Dowiedz się więcej...