Podzielnik radiowy Qvedis WHE465

Dane techniczne

Typ urządzenia: WHE 465
Zasada pomiaru: - tryb jednoczujnikowy
- tryb dwuczujnikowy
Zakres stosowania: - tryb jednoczujnikowy: Tmin = 55°C, Tmax = 105°C
- tryb dwuczujnikowy: Tmin = 35°C, Tmax = 105°C
Początek naliczania: - tryb jednoczujnikowy: Tz ≥ 30°C (nieoceniana); Tz ≥ 28°C (oceniana)
- tryb dwuczujnikowy ΔT= Tgrz – Totocz = 5K (minimum)
Wymiary (szer., wys., głęb.): 92,5 x 40 x 28 mm
Czas eksploatacji: 10 lat plus 15 miesięcy rezerwy
Wyświetlacz: LCD, 5-ciomiejscowy ze znakami szczególnymi
Waga: 120 g
Częstotliwość nadawania: 868 MHz
Moc nadawcza: < 1 mW
Zajęcie kanału: 1%
Wersje urządzenia: kompaktowe oraz urządzenie ze zdalnym czujnikiem
Wykonanie: wg EN 834
Zgodność elektromagnetyczna:
Odporność na zakłócenia:


Emisja zakłóceń:


Zgodność z wymaganiami IT:

ETSI EN 301 489 -1 V1.4.1
ETSI EN 301 489 -3 V1.4.1
EN 61000-6-2:2001

EN 300 220-1 V1.3.1
EN 300 220-3 V1.1.1
EN 61000-6-3:2001

EN 60950
Zgodność z CE: Dyrektywa 1995/5/EC (R&TTE Directive)
Przepisy o instalacjach radiowych i urządzeniach telekomunikacyjnych (FTEG)