Podzielnik elektroniczny Kundo HKVE 202 S/K

Dane techniczne

Typ urządzenia: HKVE 202 S/K
System pomiarowy: 1-czujnikowy (ze skalą indywidualną lub jednolitą) dla instalacji o minimalnej średniej temp. wody => 55°C, dla stałej temperatury odniesienia => 20°C
2-czujnikowy (ze skalą indywidualną lub jednolitą) dla instalacji o minimalnej średniej temp. wody => 35°C
Tryb pracy: 1 lub 2-czujnikowy
Zasilanie: bateria litowa 3V
Żywotność baterii: 10 lat
Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny LCD
Zakres wskazań: 5 miejsc znaczących (00000-99999)
Zakres wydajności grzejników: 21 do 10 000 W
Stopniowanie: 1-czujnikowy: 255 stopni po 40 W
2-czujnikowy: 999 stopni po 40 W
Wykładnik potęgowy: 1,1 (1,3)
Zakres temperatur czujników: 0 - 110°C
Zakres temperatur obliczeniowych: 1-czujnikowy: 55 - 110°C (kompaktowy/zdalny czujnik)
2-czujnikowy: 35 - 110°C (kompaktowy/zdalny czujnik)
Wersje urządzenia: kompaktowe oraz urządzenie ze zdalnym czujnikiem
Wymiary: 90 x 40 x 27,5 mm
Wykonanie: wg EN 834
Dopuszczenie do HKVO: A1.01.2002
Nr rejestracyjny DIN: 266/02E
Zgodność z normą CE spełniona
Miejsce montażu: na 75% wysokości grzejnika (odbiegające wysokości montażu zgodnie z instrukcją montażową)