Podzielnik elektroniczny Kundo HKVE 202 S/K

Dane szczegółowe

Wybrane funkcje podzielnika

Miesięczne i półmiesięczne zużycia pośrednie

Podzielnik przechowuje w pamięci roczne zużycie z ubiegłego okresu rozliczeniowego oraz skumulowaną wartość zużycia ze wszystkich poprzednich okresów. Dodatkowo zapisywane są w pamięci pośrednie wskazania podzielnika dokonywane w odstępie 2-tygodniowym obejmujące ostatnie 18 miesięcy. Zestaw danych pośrednich odczytany może być za pośrednictwem złącza podczerwieni. Wówczas w przypadku zmiany użytkownika lokalu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, rozliczenie poszczególnych użytkowników lokalu wykonane może być w oparciu o rzeczywiste zużycie niezależnie od faktycznej daty zmiany.

Zabezpieczenie przed korkiem cieplnym

HKVE 202 zabezpieczony jest przed manipulacjami użytkownika lokalu polegającymi na próbie zawyżenia rejestrowanej w pomieszczeniu temperatury. W momencie wykrycia przez urządzenie nierealnie wysokiej temperatury pomieszczenia podzielnik automatycznie przechodzi w tryb jedno-czujnikowy ze stałą temperaturą odniesienia 20°C. W trybie tym urządzenie pozostaje do momentu przywrócenia prawidłowych warunków pracy.

Wybrane cechy podzielnika

Zabezpieczenie przed ingerencją

HKVE 202 wyposażony jest w szereg zabezpieczeń uniemożliwiających zdjęcie bądź otwarcie podzielnika bez widocznych uszkodzeń bądź naruszenia plomb.

Podzielnik elektroniczny Kundo HKVE 202 S/K Podzielnik elektroniczny Kundo HKVE 202 S/K Podzielnik elektroniczny Kundo HKVE 202 S/K
  1. Zabezpieczenia mocowania podzielnika
    W przypadku grzejników żeberkowych podzielnik zamocowany jest do grzejnika za pomocą specjalnych śrub i nakrętek motylkowych różnego rodzaju. Nakrętki wyposażone są dodatkowo w specjalną tulejkę uniemożliwiającą dostęp do śruby z zewnątrz. Wewnątrz podzielnika, w miejscu niedostępnym dla użytkownika lokalu, na główkę śruby nakładana jest dodatkowa plomba, która ulega uszkodzeniu w przypadku próby zbicia podzielnika w dół grzejnika.
    W przypadku grzejników panelowych montaż realizowany jest poprzez zgrzewanie lub klejenie. Miejsce styku podzielnika z grzejnikiem zabezpieczone jest odpowiednią plombą, której struktura w momencie zerwania lub odklejenia ulega nieodwracalnym zmianom.
  2. Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem obudowy
    Podzielnik wyposażony jest w plombę mechaniczną oraz opcjonalnie w plombę elektroniczną, które umożliwiają wykrycie faktu otwarcia podzielnika. W przypadku nieupoważnionego otwarcia podzielnika, fakt otwarcia podzielnika z datą otwarcia zostanie odnotowany w pamięci, a na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni znacznik.

Diagnostyka podzielnika za pomocą złącza podczerwieni

Podzielnik wyposażony jest w złącze podczerwieni umożliwiające odczyt danych rejestrowanych przez podzielnik oraz pełną diagnostykę podzielnika. Między innymi możliwe jest odczytanie aktualnych wskazań czujników temperatury.