Usługi pojektowe

Usługi pojektoweW naszych szeregach pracuje wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska różnych specjalności, która gwarantuje wysoki poziom wykonywanych prac. Zatrudniamy osoby posiadające odpowiednie doświadczenie zawodowe i kwalifikacje, będące członkami Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i znajdujące się na liście audytorów energetycznych Ministerstwa Budownictwa oraz na liście sprawdzonych audytorów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także posiadające kwalifikacje do sporządzania świadectw energetycznych.

Wykonujemy prace projektowe w zakresie architektoniczno-budowlanym oraz instalacyjnym. Sporządzamy audyty energetyczne umożliwiające pozyskanie środków finansowych z WFOŚiGW, z BGK (kredyt w oparciu o Ustawę termomodernizacyjną), a także z innych źródeł finansowania inwestycji termomodernizacyjnych. Jako autorzy audytów energetycznych i remontowych możemy poszczycić się 100% skutecznością otrzymania przez naszych klientów dofinansowania do robót termomodernizacyjnych.

Posiadamy potencjał zawodowy i środki techniczne niezbędne do prawidłowego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

Wykonujemy analizy i ekspertyzy w zakresie racjonalnego użytkowania i rozliczania zużycia ciepła i wody. W opracowaniach tych określamy rzeczywiste zapotrzebowanie na moc do celów grzewczych i do podgrzania ciepłej wody, co umożliwia optymalizację mocy zamówionej i obniżenie opłat stałych za dostawę ciepła.

Pomagamy w uzyskaniu środków finansowych dla projektów z zakresu termoizolacji budynków.

W ramach kompleksowej obsługi podmiotów oferujemy także pomoc w pozyskaniu środków finansowych dla zadań polegających na termomodernizacji budynków. Są to środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Ustawy termomodernizacyjnej jak też z funduszy ochrony środowiska.

Nasze opracowania cieszą się dobra opinią. Projekty elewacji wykonane przez naszą firmę uzyskały II miejsce w konkursie na najładniejszą elewację w Raciborzu w latach 2008 (Słowackiego) i 2009 (Dąbrowskiego)

Oferujemy sporządzanie następujących opracowań: