Urządzenia

Poniżej prezentujemy stosowane w naszej firmie urządzenia i systemy służące do rozliczenia kosztów ogrzewania i zużycia wody. Służą one do podziału całkowitych kosztów ciepła i wody w budynku pomiędzy wielu odbiorców.

Urządzenia te znajdują zastosowanie między innymi w:

  • budynkach wielorodzinnych,
  • budynkach biurowych i administracyjnych.

Ich użytkownikami mogą być:

  • firmy administrujące budynkami i administracje domów komunalnych,
  • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  • prywatni właściciele budynków.

Lista urządzeń:

Podzielniki kosztów ogrzewania:

Wodomierze:

Systemy zdalnego odczytu: