Audyty energetyczne i remontowe

Audyt energetyczny jest to opracowanie, w którym dokonuje się oceny techniczno-ekonomicznej budynku z punktu widzenia zużycia energii. Określa on, jakie zmiany i ulepszenia należy wykonać, aby zmniejszyć zużycie energii i związane z tym koszty eksploatacyjne. Jest on podstawowym dokumentem termomodernizacji budynku.

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

 • właścicielowi budynku – daje informacje niezbędne do podjęcia decyzji o celowości termomodernizacji,
 • instytucji finansowej (np. bank kredytujący) - dowód, że przedsięwzięcie jest efektywne ekonomicznie i nie budzi obaw co do spłaty kredytu.

Zawartość audytu energetycznego:

 • analiza aktualnego stanu budynku,
 • przegląd możliwych usprawnień termomodernizacyjnych wraz z oszacowaniem ich kosztu,
 • obliczenie oszczędności zakupu energii,
 • analiza ekonomiczna,
 • określenie optymalnego zakresu termomodernizacji,
 • wskazanie możliwych źródeł finansowania.

Warunki uzyskania premii termomodernizacyjnej
według Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów:

 • realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego określonego w ustawie,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o wielkość określoną w ustawie,
 • wysokość kredytu termomodernizacyjnego: do 100% kosztów zadania,
 • brak ograniczenia w okresie spłaty kredytu termomodernizacyjnego,
 • wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% kwoty kredytu, lecz nie więcej niż 16% kosztów zadania oraz dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Warunki uzyskania premii remontowej
według Ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów:

 • budynki wielorodzinne oddane do użytku przed 14.08.1961 r.,
 • realizacja przedsięwzięcia remontowego określonego w ustawie,
 • zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię o wielkość określoną w ustawie,
 • wskaźnik kosztu zadania wynosi od 0,05 do 0,70,
 • wysokość kredytu remontowego: do 100% kosztów zadania,
 • brak ograniczenia w okresie spłaty kredytu,
 • wysokość premii remontowej stanowi 20% kwoty kredytu, lecz nie więcej niż 15% kosztów zadania.

Kolejność postępowania celem uzyskania kredytu
oraz premii termomodernizacyjnej lub remontowej:

 • wykonanie audytu energetycznego lub remontowego,
 • podpisanie umowy z bankiem kredytującym,
 • złożenie do BGK, za pośrednictwem banku kredytującego, wniosku o przyznanie premii termomodernizacyjnej lub remontowej,
 • uzyskanie z BGK decyzji o przyznaniu premii termomodernizacyjnej lub remontowej po pozytywnej weryfikacji audytu,
 • realizacja inwestycji zgodnie z zakresem podanym w audycie energetycznym lub remontowym (opracowanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy robót, wykonanie robót budowlanych, odbiór robót),
 • przekazanie przez BGK premii termomodernizacyjnej lub remontowej po zrealizowaniu zadania.

Przykładowe realizacje:

 • Rybnik:
  • ul. Kilińskiego 29
  • ul. Raciborska 12, 14,
  • ul. Kosmonautów 2, 4,
  • ul. Wolna 6,
  • ul. Kościuszki 32-34,
  • ul. Zebrzydowicka 30,
  • ul. Za Torem 15, 17, 19,
 • Knurów:
  • ul. Stalmacha 2, 3,
  • ul. Wita Stwosza 1, 2, 4,
  • ul. Floriana 4,
  • ul. Ułanów 3,
  • Al. Piastów 7, 9,
  • ul. Kilińskiego 8, 16,
  • ul. Kołłątaja 5, 7,
 • Rydułtowy:
  • ul. Obywatelska 31,
  • ul. Łokietka 4, 6, 8,
 • Mikołów:
  • SP nr 4 ul. Katowicka 122,
  • Zespół Szkół nr 2 ul. Gliwicka 299,
 • Żory:
  • Zespół Szkół nr 6 os. Pawlikowskiego
 • Czerwionka-Leszczyny:
  • ul. Reymonta 4,
  • ul. 3 Maja 2,
 • Racibórz:
  • ul. Słowackiego 50-52,
  • ul. Słowackiego 54-56,
  • ul. Londzina 22-26,
  • ul. Waryńskiego 5,
  • ul. Browarna 18-22,
 • Wodzisław Śląski:
  • Gimnazjum nr 2 ul. 26 Marca 66,
  • ul. Wyszyńskiego 32-38, 33-37
  • ul. PCK 22-24, 26-28,
  • ul. Tysiąclecia 1-5, 9-11, 66-67,
 • Łaziska Górne:
  • ul. Centrum 6,
  • ul. Parkowa 3,
 • Gmina Godów:
  • SP w Skrzyszowie,
  • SP w Łaziskach,
  • WOK w Gołkowicach,
 • Katowice:
  • Sąd Rejonowy ul. Lompy 14,
 • Oświęcim:
  • Miejskie Gimnazjum nr 2 ul. Olszewskiego 2a,
  • SP nr 9 ul. Budowlanych 68,
 • Gliwice:
  • ul. Kopernika 65,
  • ul. Bekasa 21,
  • ul. Cyraneczki 2-6,
 • Świętochłowice:
  • ul. Dylonga 1, 2-8, 10-24, 26-38,
  • ul. Wiosenna 2-8,
 • Chorzów:
  • ul. Cieszyńska 1,
  • ul. Ficka 16,
  • ul. Wolskiego 12-16,
  • ul. Pawła 12.