Rozliczanie kosztów
ciepła i wody

Koszty ciepła i wody - rozliczenia
Prowadzimy kompleksowe rozliczenia kosztów ogrzewania i wody w oparciu o indywidualne wskazania podzielników, liczników ciepła, wodomierzysystemów zdalnego odczytu. Oferujemy najwyższej klasy urządzenia.
Rachunki rozliczeniowe

Usługi
budowlano-instalacyjne

Realizujemy nowe inwestycje oraz remonty istniejących obiektów i instalacji: CO, wod-kan, gazowych i olejowych. Docieplamy budynki, w tym stropodachy. Wykonujemy remonty elewacji budynków. Wyposażamy kotłownie.
Nasi klienci