pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Współczynniki lokalowe i grzejnikowe

Jednym z kluczowych elementów systemu rozliczeniowego są współczynniki lokalowe zależne od usytuowania lokalu w bryle budynku. Istotą ich stosowania jest występowanie w budownictwie wielorodzinnym znacznego zróżnicowania zapotrzebowania na ciepło poszczególnych lokali. W skrajnych przypadkach różnica ta może przekraczać 100%. Innymi słowy lokal położony niekorzystnie w bryle budynku dla osiągnięcia zadanej temperatury może wymagać dostarczenia dwukrotnie większej ilości ciepła niż inny lokal o takiej samej powierzchni w budynku. Zróżnicowanie zapotrzebowania na ciepło poszczególnych lokali występuje również w budynkach po termomodernizacji. Zadaniem współczynników lokalowych jest więc zrekompensowanie nadwyżki kosztów związanych ze zużyciem ciepła jakie ponoszą mieszkańcy lokali usytuowanych niekorzystnie w bryle budynku. Stosowanie tych współczynników nakazuje ustawa Prawo energetyczne.

Współczynniki lokalowe wyliczane są przez nas z wykorzystaniem metody dokładnej w oparciu o obliczeniowe zapotrzebowanie lokali na ciepło. Wyliczane są one na podstawie dokumentacji technicznej budynku oraz aktualnej informacji o stanie jego docieplenia. Ten obecnie uznany i zalecany sposób wyznaczania współczynników lokalowych jest przez naszą firmę stosowany już od ponad 20 lat, co przekłada się na niezbędne w tej materii doświadczenie. Stosowanie tak wyznaczonych współczynników lokalowych sprawia, iż naliczony lokalom koszt ciepła zależy przede wszystkim od uzyskanego w sezonie grzewczym komfortu cieplnego a nie od usytuowania lokali w bryle budynku (np. korzystne mieszkania środkowe, niekorzystne mieszkania narożne).

Proces opracowania współczynników lokalowych rozpoczyna się od weryfikacji istniejącej dokumentacji technicznej budynku. W trakcie naszej wieloletniej praktyki okazywało się niejednokrotnie, iż dostarczona dokumentacja zawierała tak istotne błędy, że skutek działania opracowanych na jej podstawie współczynników byłby odwrotny do zamierzonego. Dlatego przed przystąpieniem do opracowania współczynników przeprowadzana jest wizja lokalna budynku pozwalająca ocenić zgodność istniejącej dokumentacji ze stanem faktycznym. W przypadku braku dokumentacji technicznej należy sporządzić uproszczoną inwentaryzację budynku na potrzeby wyznaczenia współczynników lokalowych. Następnie wykonywane jest właściwe wyznaczenie współczynników dla poszczególnych lokali. Zastosowane w rozliczeniu współczynniki lokalowe ujęte w formie tabeli załączane są do każdej sporządzanej przez nas dokumentacji rozliczeniowej.

Przy prowadzonych w późniejszym okresie pracach termomodernizacji budynku każdorazowo, niezależnie od zakresu prac, konieczne jest przeliczenie współczynników lokalowych z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.

Współczynniki grzejnikowe

W systemie rozliczeniowym stosowane są także współczynniki korekcyjne grzejnikowe uwzględniające typ grzejnika, jego nominalną moc oraz typ podzielnika. Baza danych obejmuje kilkadziesiąt tysięcy pozycji i zawiera wszystkie typy grzejników dopuszczonych do stosowania w Polsce. Współczynniki dobierane są na podstawie inwentaryzacji grzejników przeprowadzanych w trakcie montażu podzielników.