pompa-ciepla-rybnik
Wymiana źródeł ciepła

Tanie i ekologiczne

pompa-ciepla-rybnik
Usługi budowlano-instalacyjne

Wykonujemy nowe inwestycje oraz remonty systemów grzewczych i instalacji gazowych, wod-kan i ppoż.
Montujemy nowoczesne źródła ciepła w oparciu o pompy ciepła, kotłownie gazowe i węzły wymiennikowych.

pompa-ciepla-rybnik
Modernizacja kotłowni

Wybierz specjalistów w swojej branży.

pompa-ciepla-rybnik
Rozliczenia kosztów ciepła i wody

Oferujemy dostosowany do polskich warunków system indywidualnych rozliczeń kosztów energii cieplnej i wody w oparciu o wskazania podzielników, liczników ciepła oraz wodomierzy.

pompa-ciepla-rybnik
Profesjonalne rozwiązania

Posiadamy ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Posiadamy samodzielny oddział rozliczeniowy obejmujący komórkę odczytową, serwisową i rozliczeniową, co ułatwia nam bliski kontakt z naszymi klientami i umożliwia szybką realizację prac rozliczeniowych.

Usługi Projektowe
Usługi projektowe

Wykonujemy audyty energetyczne, projekty budowlane termomodernizacji i remontu budynków, w tym obiektów zabytkowych, projekty budowlane OZE, kotłowni, instalacji grzewczych, gazowych, wod-kan i ppoż., a także świadectwa charakterystyki energetycznej.

previous arrow
next arrow

Wdrożenie systemu

Pierwszym etapem jest weryfikacja instalacji grzewczej w budynku pod kątem zgodności z wymaganiami dotyczącymi indywidualnych systemów rozliczeń kosztów ciepła. Następnie dokonywany jest dobór optymalnych urządzeń zgodnych z wymaganiami klienta i uwzględniających specyfikę danej nieruchomości.

Właściwy montaż urządzeń poprzedzony jest szczegółową analizą każdego budynku pod kątem możliwości i zasadności zainstalowania podzielników w pomieszczeniach łazienek, przedpokoi itp. W przypadku pawilonów użytkowych analiza zasadności montażu podzielników dotyczy praktycznie wszystkich grzejników zainstalowanych w nieruchomości. Ideą nadrzędną jest takie opomiarowanie grzejników w budynku, aby zapewniało wysoki poziom precyzji rozliczenia przy uwzględnieniu ograniczeń technicznych instalacji centralnego ogrzewania.

Montaż urządzeń przeprowadzany jest tak, by był możliwie najmniej uciążliwy dla mieszkańców.

Następnie w dogodnym dla użytkowników lokali terminach, przeprowadzany jest montaż podzielników wraz z dokładną inwentaryzacją instalacji grzewczej wg ustalonego wcześniej zakresu. W wyznaczonym dniu dla każdej grupy mieszkań określany jest możliwie krótki przedział czasowy, w którym odbywają się prace montażowe. Powoduje to zmniejszenie obciążenia użytkowników lokali. 

W trakcie montażu niezmiernie dużo uwagi przywiązujemy do zapewnienia właściwego miejsca i wysokości zamocowania każdego podzielnika na grzejniku. Tylko prawidłowe zamocowanie wszystkich podzielników w budynku zagwarantuje, iż będą one naliczały zużycie ciepła w całej nieruchomości w jednakowy sposób, co ma duży wpływ na prawidłowość późniejszych rozliczeń.

W trakcie przeprowadzania montażu podzielników wykonywana jest inwentaryzacja grzejników. Informacje dotyczące typu i wielkości grzejników wprowadzane są następnie do systemu rozliczeniowego. W celu wyeliminowania potencjalnych błędów przeprowadzona na etapie montażu inwentaryzacja grzejników weryfikowana jest w późniejszym czasie. Po zakończonym montażu podzielników w budynku dokonywany jest kontrolny zdalny odczyt wszystkich zainstalowanych urządzeń.

Wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń przed ingerencją w urządzenia pomiarowe.

Osobną kwestią jest należyte zabezpieczenie instalowanych urządzeń przed możliwą ingerencją ze strony użytkowników lokali. Z uwagi na określone cechy systemu rozliczeniowego, każda nie wykryta ingerencja, której celem jest zaniżenie wskazań przyrządów, powoduje zniekształcenie wyników rozliczenia. Z tego względu wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń i procedur, które pozwalają zapewnić sprawiedliwe wyniki rozliczenia i chronią interesy uczciwych użytkowników lokali:

  1. Zabezpieczenie urządzeń
    Każdy podzielnik wyposażony jest w mechaniczną plombę, uniemożliwiającą otwarcie urządzenia bez jej uszkodzenia. Dodatkowo stosowane są plomby elektroniczne z funkcją sygnalizacji faktu nieautoryzowanego otwarcia urządzenia i zapisania daty otwarcia do nieulotnej pamięci podzielnika.
  2. Zabezpieczenie zamocowania urządzeń
    W przypadku grzejników żeberkowych podzielnik zamocowany jest do grzejnika za pomocą specjalnych śrub i nakrętek motylkowych różnego rodzaju. Nakrętki wyposażone są w specjalną tulejkę uniemożliwiającą dostęp do śruby z zewnątrz. Ponadto wewnątrz podzielnika, w miejscu niedostępnym dla użytkownika lokalu nakładana jest dodatkowa plomba, która ulega uszkodzeniu w przypadku próby zbicia podzielnika w dół grzejnika. W przypadku grzejników panelowych montaż realizowany jest poprzez zgrzewanie lub klejenie. Miejsce styku podzielnika z grzejnikiem zabezpieczone jest odpowiednią plombą, której struktura w momencie zerwania lub odklejenia ulega nieodwracalnym zmianom. Wodomierze i ciepłomierze mieszkaniowe zabezpiecza się specjalnymi plombami zatrzaskowymi na półśrubunek. Stosowane są również zabezpieczenia antymagnetyczne. Nasadki radiowe zabezpieczone są przed nieautoryzowanym zdjęciem z wodomierza za pomocą elektronicznej plomby z funkcją zapamiętania daty otwarcia.